สมรสเท่าเทียม

สมรสเท่าเทียม

เปิดกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” ทั้ง 4 ฉบับ เหมือนและต่างกันอย่างไร สมรสเท่าเทียม เมื่อวานนี้ (21 ธ.ค. 2566) สภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ยอมรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ “การแต่งงานเท่าเทียม” จำนวน 4 คำถาม ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 369 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อทบทวนวาระที่ 2 รวมทั้งหมด 39 เสียง ประชากร ร่างกฎหมายที่จะถูกนำไปพิจารณาในสภาทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่ง ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ พรรคก้าวไกล กับคณะเป็นผู้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. […]