สภาพอากาศวันนี้ "หนาวทั่วไทย" อุณหภูมิลด 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ มวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และพื้นที่โดยรอบ อุณห ภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส พายุฝนฟ้าคะนองทางตอนใต้ของประเทศจะทำให้เกิดคลื่นสูง 3 เมตร ชาวเรือจะเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
วันนี้ (22 ธันวาคม 2566) พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง อุณหภูมิภาคเหนือจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน อุณ หภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส

สำหรับพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-11 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ยอดเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณ ห ภูมิ ต่ำสุดระหว่าง 7 ถึง 12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพของตนเองเมื่ออากาศเริ่มเย็นลง ระวังอันตรายจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง

ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้เกิดคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร ในบริเวณที่มีพายุ คลื่นสูงเกิน 3 เมตร ชาวเรือควรออกเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการล่องเรือในบริเวณที่มีพายุ ส่วนเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทางใต้และตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นซัดเข้าฝั่ง

นอกจากนี้ คาดว่าบริเวณความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566

ฝุ่นช่วงนี้ ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝุ่น/หมอกควันสะสมน้อย เพราะลมที่พัดมานั้นแรงมาก และมีการระบายอากาศที่ดี

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 25-31 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-11 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 23-27 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ตอนบนของภาค : อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่
อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร, ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ขอขอบคุณบทความจาก : ThaiPBS